Privacybeleid

Ripsect respecteert uw privacy. Als u iets bij ons bestelt, mag u ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ook stellen we natuurlijk alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet ongevraagd in handen vallen van hackers of onbetrouwbare partijen.

Zo bewaren we ze op een beveiligde database. Ripsect geeft ze ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. En vanzelfsprekend blijft u te allen tijde eigenaar van uw gegevens. Dat houdt in dat u ze altijd kunt inzien, wijzigen of verwijderen. En als wij ze willen gebruiken voor iets anders dan het afhandelen van de bestelling, vragen we u daarvoor eerst om toestemming.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webshop en onze dienstverlening. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking die in de Europese Unie geldt. Deze schrijft voor dat we u moeten informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom, wat we er mee doen, wie er mee werken en onder welke voorwaarden. Ook leggen we uit hoe en waar we de data bewaren en beschermen tegen misbruik en aanvallen van buitenaf.

 

Gegevensverwerking

Algemene gegevens

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Ripsect zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op. Het gaat om de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten. Hiermee kunnen wij onze website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website, maar ook over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website.

Betaalgegevens

Ripsect maakt gebruik van een beveiligde betaalomgeving, zodat u veilig uw bestelling kunt afrekenen. De betaalgegevens slaan we op in onze administratie waar ze worden gekoppeld aan uw bestelling. We gebruiken uw bankrekeningnummer alleen als u nog geld van ons terugkrijgt.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website, maar ook over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website.

IP-adres

Ons systeem herkent uw IP-adres. Daardoor weten wij wat uw voorkeuren zijn en kunnen we u als het nodig is goed adviseren. Omdat uw IP-adres is gekoppeld aan uw Ripsect-Account, kunt u er zeker van zijn dat niemand anders inlogt op uw persoonlijke account.

Account

In uw persoonlijke account vindt u naast gegevens over uw bestellingen, ook alle persoonlijke gegevens die we van u hebben. U kunt altijd uw gegevens aanpassen of verwijderen. In uw account kunt u zich ook inschrijven of afmelden voor onze nieuwsbrief.

Reviews

We stellen het zeer op prijs als u uw ervaringen deelt met andere klanten zodat deze een nog beter beeld krijgen van onze diensten en producten. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij kunnen overigens besluiten om deze niet te publiceren als ze niet aan onze sitevoorwaarden voldoen. Reviews die u achterlaat op websites van externe reviewpartijen als Trusted shops worden aan ons teruggekoppeld. Met uw feedback kunnen we onze webshop optimaliseren en zorgen dat u en al onze klanten net zo tevreden zijn en blijven. De reviewpartijen beschikken over gegevens als uw naam, e-mailadres en IP-adres. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij u om uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven in uw account.

Verkeersgegevens

Telkens als u onze website bezoekt, worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar u als persoon. Het gaat om gegevens zoals welke pagina’s u hebt bezocht en hoe lang en of er een bestelling is geplaatst. Gegevens over uw leesgedrag gebruiken we om onze website nog gebruiksvriendelijker te maken en content te maken die bij uw wensen past.

Derde partijen

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verwerken van uw bestellingen. Omdat we niet alles zelf kunnen doen, werken we met externe partijen als PostNL/DHL. Deze partijen hebben allemaal een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarmee ze beloven dat ze zich ook aan de privacyregels houden. Ook hier geldt weer dat als ze uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, ze ons eerst moeten informeren zodat we u vooraf om toestemming kunnen vragen.

Strafrechtelijk onderzoek

Soms zijn we wettelijk verplicht om onze klantgegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval hebben we geen keuze, maar we beloven u wel dat wij alles doen om ons daartegen te verzetten. Dat houdt in dat we gebruik maken van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Hoe lang bewaren we uw data?

Uw klantgegevens bewaren we net zo lang als u klant van ons blijft. U bent natuurlijk vrij om uw gegevens te verwijderen of aan te passen. Dat kunt u via uw Ripsect-Account. Dit geldt echter niet voor facturen met je persoonsgegevens. Op grond van onze administratieve verplichtingen moeten wij de facturen bewaren. Wij houden ons aan de bewaartermijnen die daarvoor staan. Uw financiële gegevens zullen we overigens nooit delen met derden. Een uitzondering maken we als u nog niet hebt betaald en de gestelde betalingstermijn is overschreden. Dan schakelen we een incassobureau in. Overigens, slaan wij ook de kenmerken van de door uw bestelde producten en betalingsgegevens op, mits u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Met deze gegevens kunnen we onze website verder personaliseren en u producten aanbevelen die u wellicht ook interessant vindt.

Hoe Ripsect de beveiliging heeft geregeld?

U kunt er zeker van zijn dat uw data bij ons in veilige handen zijn. Uw persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Dat geldt vanaf het moment dat u uw account aanmaakt of een bestelling bij ons plaatst, maar ook als u afrekent. U herkent de beveiligde SSL-verbinding aan het groene slotje links bovenin de browser. Alleen bevoegde medewerkers met een geheimhoudingsplicht hebben toegang tot de beveiligde servers waar uw gegevens zijn opgeslagen. Daarom kunnen wij u maximale veiligheid garanderen en is fraude of diefstal van gegevens nagenoeg uitgesloten. En natuurlijk, we verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. We delen ze alleen met partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van de bestelling.

Marketing cookies

We maken geen gebruik van marketing cookies.

Jouw rechten als betrokkene

Dankzij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er een aantal rechten vastgelegd waar jij als inwoner van Europa gebruik van kunt maken. Sommige van deze rechten bestonden al, maar zijn aangescherpt. Ook zijn er nieuwe bijgekomen.

Recht op informatie over de verwerking

Organisaties zijn verplicht om publiek te informeren over gegevensverwerking. U hebt het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt en waarom. En dat geldt bij elke nieuwe verwerking. Ripsect zal u altijd informeren als uw gegevens worden verzameld en wat er met uw gegevens gebeurt. Dat kan overigens ook in de vorm van informatie op onze website. Alleen als al vaststaat dat u bent geïnformeerd bijvoorbeeld met een e-mail aan een door u zelf opgegeven e-mailadres, hoeven we u niet opnieuw op de hoogte te brengen.

Recht van inzage en rectificatie

Als u dat wil, kunt u ons vragen of uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt en om welke gegevens het gaat. U bent niet verplicht om uw inzageverzoek toe te lichten. Daarnaast mag u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger een inzageverzoek doen voor kinderen tot 16 jaar. Overigens gelden ook offline-gegevens onder het inzagerecht, met uitzondering van data uit stukken die al zijn opgeborgen in een archiefbewaarplaats.

U hebt ook het recht om ons te vragen om gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of als ze worden gebruikt of zijn verzameld op een manier die in strijd is met de wet.

Dit moeten we ook doorgeven aan externe partijen die namens Ripsect met uw  gegevens werken, en we zullen u als betrokkene uiteraard daarover informeren.

Recht om vergeten te worden

Er bestond al een recht op correctie en verwijdering, maar dat heet nu het recht om vergeten te worden. Bovendien zijn op dit gebied uw rechten uitgebreid. Zo is het recht niet meer beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet meer ter zake doen.

U mag uw persoonsgegevens laten wissen als:

  • De gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.
  • U uw toestemming voor verwerking intrekt of als u bezwaar aantekent.
  • Wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
  • Uw gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht.
  • Als het gaat om gegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Natuurlijk zullen we dit ook doorgeven aan derde partijen die namens ons met de gegevens werken, en uiteraard ook aan u als betrokkene.

Recht op verzet

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer meer te gebruiken. Dit noemen we recht op verzet. U mag dit van ons vragen als wij uw gegevens zouden gebruiken voor marketingdoeleinden, maar ook als u daar bijzondere persoonlijke redenen voor hebt, bijvoorbeeld als u niet wilt dat een bekende die bij ons werkt uw gevoelige gegevens kan inzien. We moeten dan binnen vier weken beslissen of we stoppen met het gebruik van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht op overdraagbaarheid, dataportabiliteit, houdt in dat persoonsgegevens makkelijk moet kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld als u wilt overstappen. Een consument mag een organisatie vragen om zijn digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen. Het gaat hier uitsluitend om digitale persoonsgegevens die met of zonder uw toestemming zijn verzameld en worden verwerkt. Wij zijn verplicht om de gegevens te verstrekken in een vorm die gemakkelijk kan worden hergebruikt door een andere organisatie. Daarvoor kunnen we een zogenaamde API-koppeling (application programming interface) gebruiken. De koppeling maakt een verbinding mogelijk tussen het systeem of applicatie van Ripsect en dat van een derde partij, zoals Post NL.

Rechten van betrokkenen bij profilering

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. U hebt als consument het recht om niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Zo kan op basis van verzamelde informatie een profiel van u worden gemaakt waarmee uw koopgedrag kan worden voorspeld. Zo kan bijvoorbeeld op basis van uw profiel specifieke aanbiedingen worden gemaild. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u bezwaar maken. Wij zijn verplicht om de verwerking van uw data voor direct marketing onmiddellijk te staken.

Terugtrekken van toestemming

Wat u vooral merkt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat we u veel meer dan voorheen zullen informeren over onze gegevensverwerking. En we zijn nu ook verplicht om u vooraf om toestemming te vragen. En dat zal anders gaan dan in het verleden. Zo is een pagina waarop we uw toestemming vragen en waar we op voorhand al de toestemming hebben aangevinkt niet langer meer rechtsgeldig. U moet voortaan zelf een vinkje zetten, of wel Ripsect actief toestemming verlenen voor een specifieke handeling of verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de AVG was zo’n zogenaamde pre-ticked box wel voldoende. U bent altijd vrij om uw toestemming ook weer terug te trekken.

Onze nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens. U kunt u na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@Ripsect.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Contactgegevens

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten. Dan kunt u uw verzoek indienen en e-mailen naar info@Ripsect.nl

Bellen mag ook. We zijn bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0) 616010818

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zult u hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.